0

G-Dragon quyến rũ các fan với sản phẩm của “J.Estina” trong video mới