0

G-Dragon và CL cạnh tranh ngôi nghệ sỹ Pop quốc tế xuất sắc nhất