0

G-Dragon và Taeyang đối đầu khi trở thành huấn luyện viên cho nhóm A và B