0

Ga In (Brown Eyed Girls) là “hi vọng cho phụ nữ mắt một mí ở khắp nơi”?