0

Girl’s Day khoe huy chương tại giải “Idol Star Athletics Championship”