5

Girls’ Generation, Jang Dong Gun, BoA và nhiều các nghệ sĩ khác đệ đơn kiện một phòng khám thẩm mỹ