0

Girls’ Generation Taeyeon và Seohyun gửi một lời nhắn động viên đến INFINITE Sungyeol