0

Girls’ Generation thu hút trong buổi biểu diễn riêng đầu tiên tại Indonesia