0

Girls’ Generation tiết lộ thêm thông tin về single sắp tới ‘GALAXY SUPERNOVA’