1

Girls’ Generation tổ chức buổi kí tặng người hâm mộ nhân đợt khai trương “LG Bestshop”