0

Girls’ Generation’s Jessica bị thương ở Hồng Kông, SM Entertainment updates tình hình của cô ấy.