1

GOT7 nhử fan bằng teaser cho chương trình sắp tới của nhóm mang tên “I GOT7”