0

Greg Hwang, giám đốc biên đạo của SM Entertainment đã nói lên tình hình hiện tại của EXO