0

Gyuri của KARA nghĩ ai là thành viên xinh đẹp nhất trong nhóm?