0

Gyuri (KARA) sẽ cải trang thành đàn ông cho vai diễn chính trong ‘Nail Salon Paris’