0

Ha Ji Won tiết lộ đã trao đổi với đại diện của 20th Century Fox về kế hoạch Mỹ tiến