0

Hai ngôi sao đang bị điều tra vì nghi ngờ giả bệnh trốn tránh nghĩa vụ quân sự