0

Hãy đoán xem ai ? Một thành viên của Girl’s Day sẽ ra mắt solo vào tháng 11 tới