0

Heechul và Son Dam Bi gọi nhau là ‘người đàn ông của tôi’ và ‘người phụ nữ của tôi’