7

“Hình ảnh gia đình” của SM Entertainment, YG Entertainment và JYP Entertainment thu hút sự chú ý