0

Hình mẫu lý tưởng của Shin Seung Hoon là sự kết hợp giữa Suzy, IU và Clara