0

“Hometown Tour” của B1A4 – Điểm đến đầu tiên: Busan, quê nhà của Sandeul