1

Hwayoung (cựu thành viên T-ara) ký hợp đồng với Wellmade Star M