1

Hyorin (SISTAR) không thể hiểu nổi những người phụ nữ chụp đi đâu cũng chụp ảnh