0

Hyuna của 4Minute góp giọng trong ca khúc của Rain