0

IU bị dính nghi án đạo nhái với “The Red Shoes” + LOEN đưa ra lời giải thích