0

IU đã trở thành người chiến thắng cuối cùng trong chương trình ” Hidden Singer 2″