0

IU giải thích lý do tại sao không đi giày màu hồng mà đi giày đỏ trên sân khấu biểu diễn