0

IU nói đùa rằng Ha Dong Kyun và Spica Boa khiến cuộc sống của cô ấy trở nên khó khăn