0

IU nói : ” Tôi không thể nói tiếng anh bởi vì tôi yêu Hàn Quốc rất nhiều “