0

IU: “Suzy đã có bằng lái xe. Chúng em đã hứa sẽ lái xe cùng nhau”