0

IU thể hiện tình bạn vô cùng thân thiết của mình với Suzy