0

IU tiết lộ về việc hợp tác với SHINee’s Jonghyun.