0

Jang Geun Suk, Jung Il Woo và các nghệ sĩ tốt nghiệp Đại học Hanyang