0

Jang Geun Suk tổ chức một cuộc họp fanmeeting overnight với số lượng lên đến 1300 người ?