0

Jay Park nói anh không hề có ác ý với 2PM + Thể hiện kĩ năng của anh ấy trên “Dutch Radio Station”