0

JB (GOT7) đã phải hát một đoạn hơn 100 lần chỉ vì không đủ ngầu