0

JeA (Brown Eyed Girls) và nhà sản xuất YGE Choi Pil Kang đang hẹn hò