0

Jessica và Krystal quay hình cho show truyền hình thực tế riêng “Cover Girl”