0

Jin Woon (2AM) nói về chấn thương chân của anh ấy