0

Jo Kwon (2AM) có thể nắm tay Sunye (Wonder Girls) và Min (Miss A) mà không tạo scandal