0

Jonghyun (CNBLUE) thể hiện mong muốn được làm việc cùng Kim Woo Bin một lần nữa