0

Jun Hyung (B2ST) và Ha Dong Kyun tiết lộ sẽ góp mặt trong album sắp tới của Jae Joong (JYJ)