0

Jung Eun Ji (A Pink) tự tin cho thấy khuôn mặt không trang điểm