0

Jung Hyung Don và Defconn đã tiêu hơn 1,6 triệu won tại Nhật Bản chỉ để ăn