0

Jungshin (CNBLUE) bị chấn thương tay khi ngã từ sân khấu ở Hồng Kông