0

Junhyung tham gia chương trình thực tế lần đầu trong vai trò ca sĩ solo với “Weekly Idol”