0

JYJ Kim Junsu và Gummy sẽ hợp tác làm lại một bài hát kinh điển của K-Pop