0

JYP Entertainment đề cập không rõ ràng về thông tin nhóm nhạc nam mới và khả năng JJ Project cũng sẽ tham gia vào nhóm.