0

JYP Entertainment tiết lộ kế hoạch xâm nhập vào ngành du lịch với tư cách “One JYP” + cho ra mắt thêm 4 nhóm nhạc mới